Activiteiten

Voor wie?

Muziek werkt zonder woorden en toch vertelt het ons heel veel. Het raakt ons gevoel en brengt herinneringen naar boven. Bij het musiceren vertel je je eigen verhaal, hoe je je op dat moment voelt, ongeacht leeftijd of cultuur. Daarom is muziek ook geschikt voor kinderen, al vanaf hele jonge leeftijd. Ook volwassenen die hun gevoelens moeilijk kunnen verwoorden en mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal kunnen zich door muziek uiten. Bij Inge Wijze wordt bij alle muziekactiviteiten gebruik gemaakt van improvisatie- werkvormen, waarbij ruimte is om je eigen verhaal te vertellen. Samenspelen met anderen kan plezier geven en verbinden. Het geeft jouw rol in een groep weer en kan daardoor ook verhelderend en confronterend zijn. Bij Inge Wijze wordt individueel en in groepen gewerkt.

Muziektherapie

Ieder mensenleven verloopt anders, maar iedereen kent wel de momenten waarop het vastloopt. Door problemen die zoveel invloed hebben op het dagelijks leven van slapen, spelen, school, werk en relaties, lijkt het niet mogelijk om dat zelf op te lossen: hulp is dan nodig. Ongeacht de leeftijd of de oorzaak helpt muziektherapie om inzicht te krijgen in de probleemsituatie en de rol die jij en anderen daarin hebben. Bij Inge Wijze wordt muziektherapie aangeboden voor kinderen vanaf 1 jaar én volwassenen....zowel individueel als in een groep.

Wat is muziektherapie?

De Nederlandse vereniging voor muziektherapie (NVvMT) geeft daarvoor de volgende definitie: Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Muziek is al eeuwenlang gebruikt om mensen te beïnvloeden en te bewegen. Denk maar aan klanken en gezang bij magische rituelen, trommelgeroffel in de strijd, achtergrondmuziek om klanten tot kopen te stimuleren, filmmuziek om de beelden te versterken en een stevige beat op de dansvloer. We herkennen die muziek, een carnavalskraker zul je niet gauw combineren met een begrafenisplechtigheid.  De muziek spreekt zijn eigen taal. Het raakt ons en beweegt ons zonder dat we erbij na hoeven te denken. Bij een bekend liedje op de radio tik of neurie je eerst mee, daarna denk je “o ja, dat is die band die....”, of  ” hé, dat speelden ze toen ik....”.  Muziek weet ons te raken. Bij muziektherapie wordt die taal van muziek ingezet als middel. De muziektherapeut heeft de kennis over de psychologische functies van muziek. Net als in een mondeling gesprek hoort de therapeut wat het probleem is waarmee je komt en geeft antwoord met muzikale werkvormen. Je ervaart waar het probleem vandaan komt en wat een goede oplossing voor je is door muziek.  Samen met de therapeut luister je naar muziek, beweeg je op muziek  of zing je of bespeel je eenvoudige instrumenten. Vervolgens wordt besproken wat je muzikale ervaring is en of dat vertaald kan worden naar situaties in het dagelijks leven. Op deze manier kan gewerkt worden aan de hulpvraag waarmee je komt. Meer over de werking van muziektherapie vind je hier :  http://www.nvvmt.nl/muziektherapie/6-muziektherapie  Het is belangrijk dat duidelijk wordt wat die hulpvraag precies is. Daarom zal er eerst een intake zijn en een aantal (2-3) observatiesessies. Dat geeft beide partijen de mogelijkheid om te ervaren of deze vorm van therapie goed is en of er een band is tussen jou/jullie en de therapeut. De sessies duren 45-60 minuten, en kunnen worden aangepast aan de persoonlijke omstandigheden (voor jonge kinderen is 30 minuten genoeg). Een sessie begint met een warming-up: we moeten duidelijk krijgen waaraan we in de sessie werken, we gaan samenspelen om het instrument te verkennen of we zoeken de muziek uit waarnaar we gaan luisteren. Daarna gaan we aan de slag met muziekspelen, luisteren, praten of bewegen. De sessie wordt afgesloten met een terugblik op de ervaringen en we maken afspraken hoe we verder gaan. In sommige gevallen vergoedt uw verzekeringsmaatschappij (een deel van) de muziektherapeutische behandeling. Dat is afhankelijk van de voorwaarden van de ziektekostenverzekering. Of uw behandelingen vergoed worden, vindt u hier:   http://www.nvvmt.nl/zoek-een-muziektherapeut/verzekering-en-vergoeding 

Muziektherapie voor kinderen met ontwikkelingsproblemen:

Gedragsproblemen Leerproblemen Angstproblemen Voeding- en eetproblemen Fijn/grof motorische problemen Zindelijkheidsproblemen Komen de problemen door een stoornis en moet het kind ermee leren omgaan (diagnose is gesteld) of is het sociale en/of emotionele leven van het kind verstoord en uit zich dat in ontwikkelingsproblemen?  Muziektherapie biedt in beide gevallen mogelijkheden. Het kind kan zich uiten door muziekspel en daarop reageert de therapeut door via muziek te antwoorden en te helpen. Er wordt ingezet op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind: hoe voelt het kind zich, hoe uit het kind zich, hoe kan het kind leren anders om te gaan met problemen.

Muziektherapie voor rouwverwerking:

Verlies van een dierbare door overlijden of echtscheiding Verlies  van werk Verlies van de woning Verlies van gezondheid door (ongeneeslijke) ziekte of ouderdom Verlies van lichaamsfuncties door ongeval en/of hersenletsel (blijvend gehandicapt). Een ingrijpende verdrietige ervaring zet je leven volledig op de kop, het dagelijks leven is veranderd. Je moet keihard aan het werk om verder te leven in de nieuwe situatie: dat is verwerken van de rouw.  Dit is zowel voor volwassenen als voor kinderen. Muziektherapie werkt op het gevoel en beweegt mee met de emoties die er zijn. Elk stukje rouwverwerking brengt andere emoties naar boven, dat kan soms heel verrassend en confronterend zijn. Door muziekspel en muziek geeft de therapie de emoties een betekenis.

Muziektherapie voor partners en/of gezinnen

Veel stress binnen het gezin Steeds herhalende situaties die niet echt oplossen Ongelukkig zijn van één van de gezinsleden of partners binnen de relatie Veel zorg voor één van de gezinsleden, bv mantelzorg Rouwverwerking voor het gezin (zie rouwverwerking) Binnen de relatie tussen partners en/of ouders en kind(eren), kan veel stress ontstaan door uiteenlopende redenen. Muziektherapie met het gezin verheldert oorzaken en hoe mensen daarop reageren. Het geeft mogelijkheden om er anders mee om te gaan. Zo nodig kan individuele therapie daaruit voortkomen.

Coaching

Muziek maken in de groep, nodigt uit om veel van jezelf te laten zien. Hoe reageer je op de ander, wat zorgt ervoor dat je reageert, actief wordt, ontspant, samenwerkt, je terugtrekt, de confrontatie aangaat.... Daarom is muziek een goede aanvulling op een traject waarbij teams gecoacht worden. Inge Wijze biedt coaching voor teams door te musiceren. Dit wordt afgestemd op de vraag.

 Zing en groei- speciaal voor kinderen

Muziek maken geeft plezier, vooral om dat samen te doen met anderen. Inge Wijze geeft begeleiding aan groepen die willen musiceren. Zing en groei is een muziekactiviteit voor kinderen van 1-4 jaar en hun (groot) ouders. Eens per week neemt het kind de volwassene mee om samen met andere kinderen te zingen, spelen, muziek maken en bewegen op muziek op schoot en in de ruimte.
Kind en muziek - Muziekpraktijk Inge Wijze - Duiven - kleine wijs voor kinderen van 0 - 4 jaar. Welkom Muziekpraktijk Inge Wijze - voet - muziektherapie Duiven muzieknootjes muziekpraktijk Inge Wijze | muziektherapie Duiven muzieknootjes muziekpraktijk Inge Wijze | muziektherapie Duiven muzieknootjes muziekpraktijk Inge Wijze | muziektherapie Duiven muzieknootjes muziekpraktijk Inge Wijze | muziektherapie Duiven muzieknootjes muziekpraktijk Inge Wijze | muziektherapie Duiven muzieknootjes muziekpraktijk Inge Wijze | muziektherapie Duiven Wat is muziektherapie? Terug naar boven Terug naar boven Terug naar boven Terug naar boven Terug naar boven Terug naar boven Terug naar boven Terug naar boven Uitleg Muziektherapie Coaching met muziek

Inge Wijze - Muziekpraktijk

Terug naar boven Terug naar boven Voor wie is muziektherapie geschikt? Muziektherapie voor kinderen met ontwikkelproblemen Muziektherapie voor rouwverwerking Kleine wijze | Muziektherapie voor kinderen Terug naar boven Terug naar boven Terug naar boven Terug naar boven
Logo Inge Wijze | muziekpraktijk  | Duiven | muziektherapie Voor wie is muziektherapie geschikt? Terug naar boven Terug naar boven
De oplossing waar muziek inzit